Chương trình cố vấn dành cho giáo viên TESOL sau đại học

Chương trình cố vấn giáo viên TESOL sau đại học

CÁC KHÓA HỌC

Chương trình Cố vấn cho Giáo viên Sau đại học dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp CELTA vừa hoàn thành khóa học TESOL và đang tìm kiếm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường đại học. Chương trình sẽ sắp xếp nơi mà sinh viên tốt nghiệp có thể quan sát các giáo viên có kinh nghiệm trong lớp học và có cơ hội thực hiện một số bài học thực hành và nhận phản hồi từ các giáo viên cố vấn. Khoảng thời gian này có thể dài hoặc ngắn tùy thích.

Không có phí và việc giảng dạy thực hành của bạn không được trả tiền, nhưng đó là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm quý giá cần thiết trước khi bạn nhận được công việc ESL đầu tiên của mình. Đây không phải là một chương trình đào tạo giáo viên, nó dành cho những sinh viên tốt nghiệp TESOL đủ điều kiện cần thực hành và kinh nghiệm.

Nộp đơn trực tiếp cho Giám đốc Học vụ, người sẽ sắp xếp một cuộc phỏng vấn với bạn.

ANCE cố gắng trở thành một

Cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tìm cách cung cấp một môi trường học tập tuyệt vời để cho phép học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Sử dụng phương pháp giảng dạy năng động và phương pháp học tập lấy sinh viên làm trọng tâm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn chìa khóa mở ra cơ hội trong tương lai.

Những cộng sự của chúng tôi

ANCE có vị trí lý tưởng để cung cấp cho bạn trải nghiệm giáo dục chất lượng, nhằm giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn.