Tiếng Anh cho Mục đích học thuật

Tiếng anh cho Mục đích học thuật

Các khóa học

EAP là lý tưởng cho sinh viên quốc tế có ý định đi vào

Khóa học này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Đào tạo nghề trình độ cao đẳng hoặc trình độ văn bằng cao cấp

Trình độ đại học hoặc sau đại học

Khóa học hoạt động ở cấp độ B2 của CEFR, phục vụ cho người học ở trình độ Trung cấp trở lên. Nó hỗ trợ sinh viên cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để sử dụng trong các bối cảnh học thuật. Khóa học cũng giúp sinh viên nhận thức được các đặc điểm chính của giáo dục đại học ở Úc và các nước nói tiếng Anh khác.

Khóa học EAP bao gồm một loạt các chủ đề về khuyến khích sinh viên mở rộng kiến thức chung của họ mà không ép buộc họ quá chi tiết kỹ thuật của các chủ đề cụ thể. Đó là về cách học tiếng Anh trong học thuật. Trọng tâm chính của khóa học là phát triển các kỹ năng mà người học có thể cần cũng như nhận thức tổng thể về cuộc sống học tập.

Khóa học kéo dài 10 tuần và được thiết kế để phù hợp với những sinh viên đã học xong Trung cấp nhưng có thể muốn hoặc không muốn thi IELTS. Bạn có thể thực hiện trước hoặc sau khóa học IELTS Prep, hoặc thay vì khóa học này.

Đăng ký tiếng Anh cho mục đích học thuật

Môi trường học tập

Cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tìm cách cung cấp một môi trường học tập tuyệt vời để cho phép học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Sử dụng phương pháp giảng dạy năng động và phương pháp học tập lấy sinh viên làm trọng tâm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn chìa khóa mở ra cơ hội trong tương lai.

Những cộng sự của chúng ta

ANCE có vị trí lý tưởng để cung cấp cho bạn trải nghiệm giáo dục chất lượng, nhằm giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn.