Tiếng Anh thương mại

Tiếng Anh thương mại

CÁC KHÓA HỌC

Chương trình này dành cho những sinh viên muốn cải thiện các kỹ năng và từ vựng tiếng Anh tổng quát của họ trước khi thực hiện các nghiên cứu sâu hơn trong các khóa học kinh doanh. Khóa học cũng cung cấp một phương tiện để bổ sung kiến thức tổng thể của họ về kinh doanh quốc tế.

Khoá học tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Trung cấp

Trình độ CEFR: B1

Trên Trung cấp

Trình độ CEFR: B2

Khóa học có thể được sử dụng để chuẩn bị cho Chứng chỉ Tiếng Anh Thương mại Cambridge cấp độ 1 & 2 và cung cấp một lộ trình dẫn đến các khóa học kinh doanh chính thống trong đào tạo nghề và giáo dục đại học. Mỗi cấp độ mất 10 tuần, nhưng có thể thay đổi tùy thuộc vào tốc độ tiến bộ của học sinh.

Tiếng Anh thương mại chỉ được cung cấp nếu có số lượng nhu cầu đáng kể của sinh viên cho khóa học.

Đăng ký tiếng Anh thương mại

Môi trường học tập

Cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tìm cách cung cấp một môi trường học tập tuyệt vời để cho phép học sinh phát huy hết tiềm năng của mình. Sử dụng phương pháp giảng dạy năng động và phương pháp học tập lấy sinh viên làm trọng tâm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn chìa khóa mở ra cơ hội trong tương lai.

Những cộng sự của chúng tôi

ANCE có vị trí lý tưởng để cung cấp cho bạn trải nghiệm giáo dục chất lượng, nhằm giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn.