FAQs

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi thường được hỏi nhất về việc đăng ký tại ANCE.

Bạn có thể đăng ký bằng cách hoàn thành đơn đăng ký  trực tuyến hoặc bằng cách liên lạc với công ty Tư vấn du học đại diện của bạn.

Thông tin liên hệ ANCE

Tầng 13, 474 Flinders Street
Melbourne VIC 3000, Úc

+61 (03) 96201722
info@ance.vic.edu.au

9:00 AM Thứ Hai - Thứ Sáu. - 05:00.

Thông tin xã hội