Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát

CÁC KHÓA HỌC

Tiếng Anh tổng quát có 4 cấp độ. Đây là các cấp độ tiêu chuẩn quốc tế được mô tả trong Ngôn ngữ tham chiếu chung Châu Âu (CEFRL)

Sơ cấp

Cấp độ CEFR: A2

Tiền trung cấp

Trình độ CEFR: B1

Trung cấp

Trình độ CEFR: B1 +

Upper-Intermediate

Trình độ CEFR: B2

Khóa học tiếng Anh tổng quát là khóa học tiếng Anh tiêu chuẩn giúp bạn học và làm chủ ngôn ngữ. Chúng tôi có các chương trình giảng dạy được công nhận hoàn toàn và sử dụng sách và tài liệu tiêu chuẩn quốc tế. Các giáo viên của chúng tôi sẽ giúp bạn học theo tốc độ của bạn với các bài học lấy học sinh làm trọng tâm để cải thiện ngữ pháp, từ vựng, phát âm, đọc viết, nghe và nói. Một học sinh trung bình mất 10-15 tuần để hoàn thành mỗi cấp độ.

Đánh giá được thực hiện hàng tuần vào thứ Năm để kiểm tra sự tiến bộ của bạn. Bạn sẽ được phản hồi về quá trình học tập – điểm mạnh và điểm yếu và lời khuyên về cách bạn có thể cải thiện. Các khóa học rất thiết thực giúp bạn có nhiều cơ hội để thực hành những gì bạn đang học trong các tình huống thực tế.

Đăng ký tiếng Anh tổng quát

Môi trường học tập

Cơ sở giáo dục chuyên nghiệp tìm cách cung cấp một môi trường học tập tuyệt vời để giúp học sinh có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Sử dụng phương pháp giảng dạy năng động và phương pháp học tập lấy sinh viên làm trọng tâm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn chìa khóa mở ra cơ hội trong tương lai.

Thời gian biểu

Giờ trong ngày: Thứ Hai đến Thứ Năm; 8:45 sáng đến 2:45 chiều

Giờ học trong ngày

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

thứ năm

Thứ sáu

08:45 sáng 10:45 sáng
Lesson 1
Lesson 1
Lesson 1
Lesson 1
-
10:45 sáng, 11:00 sáng
Break
Break
Break
Break
-
11:00 sáng, 01:00 chiều
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 2
Lesson 2
-
01:00 chiều 01:45 chiều
Giờ ăn trưa
Giờ ăn trưa
Giờ ăn trưa
Giờ ăn trưa
-
01:45 chiều 02:45 chiều
Lesson 3
Lesson 3
Lesson 3
Lesson 3
-
Tổng cộng
5 giờ
5 giờ
5 giờ
5 giờ
-
Tổng: 20 giờ

Những cộng sự của chúng ta

ANCE có vị trí lý tưởng để cung cấp cho bạn trải nghiệm giáo dục chất lượng, nhằm giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh mong muốn.