Ance enrolment- Vietnamese

veitnamese

Đăng ký

Bạn có câu hỏi? Hãy gửi cho chúng tôi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc vào địa chỉ: info@ance.com.au
Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời bạn!

Tất cả các câu hỏi của bạn đã được giải đáp? Hãy đăng ký trực tiếp vào trường ANCE bằng đơn sau:

ANCE_Download_Application_Form_Feb_2017

Lựa chọn khóa học mà bạn muốn.

Gửi kèm tất cả các bảng điểm và hồ sơ liên quan, ví dụ như bản copy chứng chỉ IELTS gần đây nhất của bạn.
Fax: 61 3 9620 2933

Gửi kèm hối phiếu ngân hàng (bank draft) $200 phí đăng ký trả cho trường Australian National College of English (ANCE) hoặc chuyển khoản qua ngân hàng (bank transfer). Phí đăng ký này miễn hoàn trả.

Các loại phí trả bằng séc/ hối phiếu ngân hàng/chuyển khoản điện toán (bank cheque/draft/telegraphic transfer) xin chuyển tới tài khoản:

Tên tài khoản: Australian National College of English
Ngân hàng: Westpac
BSB: 033005
Số tài khoản: 422174
Mã swift: WPACAU2S